Dobročinnost nemůže být měřena ani objemem ani vahou ani rozsahem.
Může být měřena pouze mírou lásky, kterou jsme do dávání vložili.

Lions1

Lions2

Datum založení občanského sdružení: 7. 5. 1990
Datum pořádání Charter Night: 11. 5. 1991